Δόσεις

Ο αριθμός άτοκων δόσεων για τις αγορές διαμορφώνεται όπως στον παρακάτω πίνακα

Αγορές αξίας σε € Αριθμός δόσεων
από 80,00 έως 149,99 2
από 150,00 έως 249,99 3
από 250,00 έως 399,99 4
από 400,00 έως 599,99 5
από 600,00 και πάνω 6